Informace pro občany

Nařízení č. 1/2016

Újezdní úřad Březina vydal nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje nová bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina. Informujeme občany, že nařízení stanovuje změnu hranic krajů VÚJ. 

 

Pozvánka- KULIČKOVÉ TURNAJE

Kuličkové turnaje

Svoz odpadu

TERMÍNY SVOZU NÁPOJOVÉHO KARTONU V ROCE 2016

I.čtvrtletí                      18.3.2016

II.čtvrtletí                     24.6.2016

III.čtvrtletí                    30.9.2016

IV: čtvrtletí                 16.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pani-dyne.cz/e-shop/Shop.aspx?k=vse&d=dost&z=ano&p=nic