Úvod

Obec Myslejovice je součástí okresu Prostějov a Olomouckého kraje. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Prostějov. Úředně žije v katastru této středně velké obce zhruba 670 obyvatel. Myslejovice mají tři místní části, konkrétně to jsou: Kobylničky, Křenůvky a Myslejovice.

V obci je Základní a mateřská škola, pro využití volného času jsou v obci k dispozici tři sportovní hriště, dva kulturní domy, čtyři hospody. V obci nájdeme také knihovnu, kostel a hřbitov. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Vesnice Myslejovice leží v průměrné výšce 353 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1267. Celková katastrání plocha obce je 692 ha, z toho orná půda zabírá šedesáttři procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V katastru obce jsou ubývající ovocné sady.

Základni informace o obci Myslejovice 

Počet obyvatel:

670

 - v produktivním věku:

581

Průměrný věk obyvatel:

44 let

Katastrální výměra:

692 ha

 

Starostka - Anna Ondrouchová.

Místostarosta - Ing. Vincent Jakubský.

Obecní rada - starostka, místostarosta, Lubomír Halouzka, Zdeňek Pospíšil ml. a Zbyněk Ambros.

Finanční výbor - předseda Bc.Ondřej Hála, členové Petr Sogel a Milada Valachová.

Kontrolní výbor - předseda Milan Králíček, členové Josef Hloušek. a Adéla Mohelníková.

Členové zastupitelstva - Konšel František, Coufal Karel,  Ing. Marák Svatopluk, Pěkná Dagmar, Miloš Mlateček a Marek Musil.