Rozpočet DSO na rok 2018

Návrh rozpočtu DSO na rok 2018

Rozpočet obce 2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Rozpočtový výhled - DSO

Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020

Dražební vyhlášky 2018

Elektonická vyhláška

Újezdní úřad Březina 2018

Ohrožené prostory leden 2018

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO

Oznámení o zveřejněných dokumentech

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 - Sdružení obcí

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018

Zadání změny č.1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLEJOVICE

Dokument

Cestovní doklady pro děti

Cestovní doklady pro děti

Sdružení - Plynovod Myslejovické oblasti v likvidaci

Rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018 

Poplatek za komunální odpad

V roce 2018 dle vyhlášky č.2/2015 činí poplatek za svoz komunálního odpadu  400 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Myslejovice, Křenůvky a Kobylničky. Termíny pro úhradu poplatku :

I. pol. do 31.3.2018

II.pol do  31. 7. 2018

 Poplatek je možno uhradit na pokladně Obecního úřadu Myslejovice, Myslejovice 145, nebo převodem na č.ú. 1502006319/0800.