Propustky do VÚj Březina

Dne 1. 1. 2016 dochází ke změnám v povolení vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu Březina. Zásadní změnou je, že od 1. 1. 2016 se režim povolování vstupu řídí správním řádem, tudíž nelez vyřídit povolení v zastoupení. Institut prolongace (prodloužení platnosti) jako takový zanikl, takže povolenky se od nového roku nebudou prolongovat. Od 1. 1. 2016 je tedy nutné podat novou žádost o vydání povolení. Žádost podá žadatel osobně na úřadovně újezdního úřadu. Povolení za účelem sběru plodin se vydává pouze občanům trvale žijícím, případně vlastníkům rekreačního zařízení na obci katastrálně přilehlé ke katastru vojenského újezdu. Stávající povolení s platností do 31. 12. 2015, která jsou vydána za účelem zaměstnání a další činnosti na území újezdu (zelená) a za účelem trvalého pobytu (červená) zůstávají v platnosti do 29. 2. 2016. Všechna povolení, která byla vydána do konce roku 2015, po skončení jejich platnosti se nemusí vracet zpět k úřadu.

Změny v režimu povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu Březina  

Důležité informace z Vojenského újezdu Březina si můžete přečíst zde.

 

Zde je "Výnos přednosty č. 4/2010 o zpřístupnění komunikací a části vojenského újezdu Březina".